Bild och text 2005 och framåt

Pics and text  2005 and ahead

 
  Nu då, kanske det skall bli enbart pensionärsliv. Resor väntar i alla fall till Frankrike, Kina, Australien, Nya Zealand och USA Maybe we will be pensioneers this year. There will be a lot of travels anyway to France, China, Australia, New Zealand and USA. 2009  
Nu börjar vår första pensionärtid, vad som skall vänta för oss. Kerstin fick mer arbete ändå och mycket resor till Frankrike, Skåne, Tytskland och Flottskär It is our first time as fully retired persons. Kerstin got more jobs anyway and a lot travels to France, Skåne, Germany among other places too. 2008
Varmt ute och skönt kan man tänka. Året blir en tid för oss att bli riktiga pensionärer med allt vad som kan betyda. Spännade är det, och resor blir det. Warm outside, and nice and cosy it may be. This year will be our time to be real pensioners, everything included. It is exciting of course. We intend to travel much. 2007
Året började med ett vintrigt Skåne, och det blev en bra sommar, både i Frankrike och Skåne. Vi trivs bra på alla  våra ställen, men vart skall vi bo på riktigt när Kerstin pensioneras? The year began from a wintery Skåne, and it was a good summer, both in France and Skåne. We enjoy all of our places, but where would we really live when Kerstin will be retired? 2006
Vi har fått nya barn att leka med och nya bostäder också. Årets "värsta" resande kan man tro. Jag blev dubbelfarfar och Kerstin hann med att  bli  farmor igen. We have got new babies to play with and also new houses to live in. A lot of travelling this year. I  became double grandad and Kerstin got a new granny award again. 2005
Glöm inte att även titta på "cirkeln" med bilder från alla tidigare månader och år...