Bild och text från 2020-2024

Pics and text from 2020-2024

      2024
Ett nytt år kom till slut och vi hoppas på att detta år skall bli bättre än det förra. Vi fortsätter att bo växelvis mellan Axelsberg och Sankt Olof, och dessutom en resa till Frankrike i maj. Det kan bli mer resor till. A new appeared at last. We hope it will be a better year than the last one before. We will continue to move between our two places, Stockholm and Sankt Olof. We will also goto France in May. More trips abroad will also happen. 20232
Vi har bott i Sankt Olof mer än hälften av året. Vi trivs bra men vi vill också träffa våra barn och barnbarn. Torbjörn har har lite problem ed foten som dock ninte nhindrar oss at åka till England t.ex. We lived most of this year in Sankt Olof which we like very much. We also want to see our children and grandchildren in Stockholm area. Toby has some problems with hhis right foot but it does not stop us to visit in England. 20222
Det nya året är som det gamla slutar, dvs, åk inte ut, stanna hemma. Vi stannar därför hemma i Sankt Olof kanske fram till våren, men sen blir det resa av, till Stockholm förstås, men sen kanske till Frankrike att besöka våra vänner när vi fått vår vaccination. This new year begins with the end of last old year, i.e. stay home, do not travel. We will stay at home in Sankt Olof  maybe until beginning of the spring, then we will go to Stockholm, and hopefully to France to meet old flriends when we have been vaccinated of course. 202121
Vi börjar med en resa till Malaga att stanna en månad under vintern. Det blir planer till att besöka Madrid men i övrigt finns ingen färdig plan för resten av året. Vi flyttar till Sankt Olof när våren börjar spira. Önskningar finns förstås att åka till varmare länder på hösten. We begin with a month in Malaga to stay during winter. We also have plans to go to Madrid in the spring but after spring we have no plans more than we will move to Sankt Olof which is our base in the summer. Wishes exist to go to warmer countries during autumn. Something will come later on. 2020
Glöm inte att även titta på "cirkeln" med bilder från alla tidigare månader och år...