2021  

2021

 
J

A

N

Januari 

Nu är det ett nytt år, ett förhoppningsvis bättre år efter att man blivit vaccinerad, och som ger möjligheter att åka ut i världen igen. Mycket kommer att ändra sej oftast till det sämre, när det gäller just att få resa kanske. Vi stannar i Sankt Olof troligen hela januari. Det blir därför ungefär som det blev hela höst och vinter, dvs promenader, besök med våra vänner, bokläsning m.m. 

Jan01-13

NyÅr2021----Nyårsnatten----Sue&Tony-----Natascha via Jitsi----Promenad i Tomelilla----Prom i StOlof----Snö i StOlof----Kupp i Capitolium-----Smakbruket----Ulla&Kalle----Sue&Tony----AndersG----Liz&Dick----Promenad i Tranås----Esbjörn----Gyllebosjöpromenad----Nytt HUS-Bingo-----Prom i StOlof-----Kivikbesök----Konstantin Wecker-----

click pic

January

It is a new year, possibly a better year after when we have had our covid vaccination, which would mean to go out in the world again. A lot has been changed , probably to be worse, when it is about travelling possibly. We will stay in Sankt Olof for this whole month, but you never know. We will probably do the same things during autumn and winter, e.g. walkin, meeting friends around, reading e.t.c

Jan14-31

Liz&Dick lämnar oss----Klaus&Niklas hos oss-----Succé Jitsi-lunch-----Sue&Tony----Bio Hemma----Esbjörn----Staketmöte-----Jenny----Natascha-----Konst----Klaus----Bokcirkel-II----Joe Biden----Jitsilunch 13-----staketmöte-----Natascha-----Fredagspromenad-----Malmöbad-----Nya lampor-----mån-fredag----middagar-----Solsken

J

A

N

F

E

B

Februari

Vi har bestämt oss för att stanna i Sankt Olof ännu en månad. Vad vi tidigare har gjort  i Sankt Olof är ungefär detsamma som vi gjort förut. Vi trivs ganska bra men vi saknar också våra barnbarn och vänner som inte kommer hit. Det blir mer underhållsarbete inom huset och kanske  i trädgården. Liksom många andra Stockholmare som bott här i trakten hoppas vi naturligtvis att få vår vaccinering på plats om det går för sej.

Feb01-13

Sankt Olof----Bilservice-----Promenad----Brösarps Gästgiveri-----Sue&Tony-----Staketmöte i kylan----Natalia----Film----Måååndag-----Snön----Isolering----Klaus&Niklas----Jitsilunch----Bokcirkel-I-----Promenad-----Indisk Restaurant----Vackert Väder----

click pic

February

We decided to stay another month in Sankt Olof. We will do the same things we have done before. We like it here but we lack the face-to-face connection with our grandchildren and friends who cannot come to us. We will maintain parts in our house and possibly some gardening too. Like many other people from Stockholm staying here, we hope for a vaccination on spot 

Feb14-28

Natalia-jitsi-----Buhres----Vardagen---Present från Oslo----Anki&Rune-----Snö----Klaus&Niklas-----Sue&Tony-----K:s Födelsedag-----Jenny-----Buhres----Promenad i Simrishamn----Tårta----Mer promenader----Vinleverans-----En Gaffel Kort---Sue&Tony----Bokcirkel-II----Staketmöte-----Pizza-----Klas50år-----Fagerhult
F

E

B

M

A

R

Mars

Osäkerheten har bestått ännu så länge hur vi skall planera vår tid i Mars månad. Kerstin kommer att åka till Stockholm för att hjälpa dotter Anna på väg att få ett nytt barnbarn för oss. Torbjörn känner sej lite orolig att åka till Stockholm och stannar ändå troligen till slutet av mars. Vi har inga planer förrän vi fått vår vaccination stabilt att kunna resa runt säkert.

Mar01-19

Sankt Olof----Fagerhult-----Ira-----Åter til StOlof-----Klaus----JitsiLunch----Promenad----Roland----Esbjörn----Staketmöte nr40----Promenad i Kivik----Klassisk Quiz-----Simrishamn-----Gammal Bil och Ny-----Promenad med gänget----Skrivarklubben----Mars10-Fölsedagar-----Lunch med Klaus-----Kerstin till Sthlm------Jitsi-lunch-----Ny hylla----Staketmöte utan Kerstin-----Kerstin i Sthlm----

click pic

March

Uncertainty prevails still. We cannot plan our March yet. Kerstin will go to Stockholm anyhow in the beginning to help her youngest daughter Anna. A new grandchild will be born soon. Toby is feeling a bit worried to go to Stockholm, probably staying in Sankt Olof until the end of this month. We have no plans until we have got our vaccinations to visit freely around.

Mar20-31

Succevinst i Brösarp-----Vaccination---- Kerstin till StOlof----Kerstin till Sthlm----Jitsi-lunch------Zoom-möte----Bokcirkel-I-----Staketmöte----Promenad i Tomelilla-----Nytt Projekt----Anna40år i Sthlm-----Lunch med Klaus-----Uteköket öppet------Jitsi-Lunch----Staketet----Uteköket klart----World Figure Skating-----Kerstin i Sankt Olof----Promenad-----Lunch med Klaus----Jenny hos oss----Äppleträd
M

A

R

A

P

R

April

Vi är i Sankt Olof bägge två. Vi får vänner som kommer att hälsa på oss i början av månaden men efter halva månaden har gått åker till Stockholm för att vara där resten av månaden. Vi kommer att få vår andra vaccinspruta innan vi lämnar Skåne. April kommer säkart bli ungefär som det varit men det kanske blir boule igen. Våra boulespelare finns på plats.  I Stockholm blir det resor till våra vänner, barn- och barnbarn. Lockelsen till Skåne kommer säkert att påverka vad som händer i verkligheten.

Apr01-12

Sankt Olof-----Jenny----Sue&Tony-----Gourmet meet-----Promenad----Indisk Lunch-----Staketmöte-----Påsk----Konst----Pulken---Klaus----Ulla&Kallle----Anki&Rune-----Liz&Dick-----Sue&Tony----Fredagsmöte-----Bokcirkel-II----Ramslök----Natascha-----Jenny----Tre buskar---Bilkontroll-----PSA------

click pic

April

We are staying in Sankt Olof both of us. We will have friends coming to us in the beginning of this month. We will leave Sankt Olof  to go to Stockholm during mid month but we will get our vaccination before. April life will be about the same but hopefully we will play boule again. Our boule players are here waiting for the games to start. When in Stockholm, we will go to our friends, children and grandchildren. The urge to go back to Skåne will mean something different what we do not know about.

Apr13-31

Brösarp----Vaccin-2----Kerstin till Sthlm----Ny "dot-dot"----Besök i Glemmingebro----Dumme Torbjörn----Torbjörn åker till Sthlm----Jitsilunch med  Sue&Tony----- Vidar 24år----Uppsala----Sushi----Persisk Mat----Klas i Helenelund----Jaktplaner-----Anna&Viktor----Bildkatastrof----Biograf-----Sue&Tony----Flottskär
A

P

R

M

A

Y

Maj

Det är fortfarasnde osäkerhet i planeringen påverkad förstås från coronan. Torbjörn är ute på Flottskär tillsamman med släkt i avsikt att jaga, dock icke Torbjörn som hjälper till med mat m.m. Kerstin stannar i Stockholm för att hjälpa Anna&Viktor med mat och barnbarn. Torbjörn åker till Sankt Olof och kanske Kerstin också men vi vet inte. Vi kanske kan "joja" mellan Sankt Olof och Hägersten per tåg. Vi får väl se.

May01-14

Flottskär----Skansen---Natalia----Maja-----Lunch m. AndersF---Bio----Vardagar----DigiLunch m. Sue&Tony----Gitte&Bo----Sigge 12år-----Pål-----Toby i StOlof----Kerstin i Sthlm----Trosa----Staketmöte-----Promenad i Nyckelviken----Jitsi-Bokmöte----StOlof i köket-----Rutabaga i Sthlm----Staketmöte----Arboret---Ira 2År-----Ingmar 80År-----Lisa D-----Kerstin i Skåne----

click pic

May

It is still insecure about our plans for the nearest future, affected from thye corona of course. Toby goes to Flottskär to meet his family and relatives in the aim to hunt, but not Toby. He will help the hunters to make food e.t.c. Kerstin is staying in Stockholm to help Anna&Viktor fasmily with food and grandchildren. Toby goes to Sankt Olof and maybe Kerstin too. We do not know, but we can "yo-yo" by train.

May15-31

Oskar hälsar på-----Lunch med Klaus-----Sue&Tony-middag----Promenad i Kivik-----Fredagsmöte-----Anki 75----Liz&Dick----Glemmingebro----Linda&Torkel-----Hannas----Boule-----Bad-----Yngsjö-----Vit sparris------Sista Jitsimiddagen-----Hos Liz&Dick-----Plntering av träd-----Körsång-----staketfest hemma-----Kronovall----Galett i Tranås----Esbjörn och Lisa----Inger&Roland-----Boule
M

A

Y

J

U

N

Juni

Coronan är kanske slut helt, nu när vi fått vårt vaccin. Nu borde vi kunna planera i vår framtid, men hittills har vi inga planer mer än att njuta av sommaren huvudsakligen i Sankt Olof. Det kan bli en liten resa till västkusten att hälsa på vänner där. Det kan också bli en resa till Stockholm. Mer än så kan vi inte planera ännu. 

Jun01-15

Liz&Dick----Skrivarmöte----Promenad----Buhres----Ulla&Kalle----Staketmöten----Moppeåk----Jenny----Wanås---Icke-Nationaldag----Klaus och Niklas----Jenny till Malmö---Ulla&Kalle---- Kerstins Moppe----Torbjörns egen EU-nationaldag----Boulespel----Anki&Rune----Lunch i Simrishamn-----Gyllbobad-----Mopedåk---Liz&Dick----Anders G--Staketmöte----Födelsedag för Klaus-Niklas-----Fagerhult-----Kerstin åker till Sthlm-----

click pic

June

The corona may be over for us for the time being. We should plan our future but not yet. Plans in our friends around also have difficulties to do. We will stay in Sankt Olof in June, but maybe we will use our car to visit friends at the westcoast and maybe in Stockholm too. Our plans are not concrete at all.

Jun15-30

Torbjörn stannar i StOlof-----Boule-----Arboretum-----AndersG i Tryde-----Fölsefest på Söder---Rick Stein------Kerstin i Lönneberg---- Gunnar från Oslo-----Kerstin i Skåne----Boule-----Eriksgården-----Klaus-----Nytt vatten i Jaccuzzin----Café Blå-----Misommar----Glemmingebro----Liz&Dick----Jenny----Exkursion-----C4-----Boule-----Kylbad-----Rikstolvan-----T:s fölsedag-----Sue&Tony
J

U

N

J

U

L

Juli

Vi stannar hemma i vårt  Sankt Olof där det blir en hel del möten med vänner i Kulturföreningen, traditionella Boule-tävlingar, vandringar med våra fredags-promenerare, staketmöten m.m. Vi får också besök från våra respektive  söner med familj. Vi har en önskning att åka till Tyskland via färjan från Ystad men inget är planerat.

Jul01-16

Sankt Olof----Regn----två78-åringar----Korvar-----Anki&Rune-----Blåherremölla-----Konstrunda-----David-Klas i Arjeplog-----Konstrunda2-----Anki&Rune----Boule-----Mycket Regn----Klauslunch-----Västkustresa----- Mats-o-Ninni----Karin&Göran----Barbro&Peter-----Hundertwasser----lördagsstaket----Körsbär-----Fotboll----Inger&Urban---Vallby-----Klaus&Niklas hemma-----Sanne Salo-----Runes husvagn-----Pål&Maj-----

click pic

July

We will stay in Sankt Olof where we will have meetings with our friends in the Culture Group, traditional Boule playing, walks with our Promenade Friends, Fence meetings e.t.c. We will have guests from our respective sons with family. We also have a wish to got to Germany by the ferry from Ystad, but no plans have been made.

Jul17-31

Yvonne&Klas-----Sträntemölla----Yangtorp----Cafe Kagan-----Havsbad-----Tosselilla-----Tryde 1303----Avsked----Anki&Rune-----Tryde-----Klaus-----Bär-----Yangtorp igen-----Promenadgänget-----Liz-----Staketmöte----Bad i Kivik----Skogsprom------Kulturfest-----Kvarnen-----Fattighuset-----LImhamn-----Jenny-----Natalia,Tobias,Maja-----Kiviks Marknad-----Axel,Emma,August,Siri-----Eriksgården----Simrishamn-----Hammenhög----Elisabeth&Björn i StOlof-----Kerstin till Fagis
J

U

L

A

U

G

Augusti

Kerstin är på besök i Fagerhult att träffa sina nyare dotterdöttrar. Torbjörn stannar så länge han kan i St Olof. Vi hör och ser jazz i Hammenhög, men till slut återvänder vi till Axelsberg med bil. Vi fortsätter vidare till Flottskär där det blir en vigsel i Kerstins släkt. Det blir besök i Flottskär för en gourmetmiddag med "gänget". Det blir mer att göra i Stockholm med omnejd.

Aug01-13

 StOlof-----StOlof´-----"Fagis"-----Elisabeth&Björn i StOlof------Muskrig-----Klauslunch-----ExtraStaketmöte------Borrby Bio----Fredagsmöte----Jazz  i Gästis-----Jaccuzzi-slut----Skrivargäster----Blåbär----Klaus---NordicSeaWinery-----Kivik Art Centre----Brösarps Fölsefest------Bröllop i Yngsjö----

click pic

August

Kerstin is visiting her daughter Anna with her two daughters in Småland. Toby stays as long it is posssible in Sankt Olof. We will watch and hear jazz in Hammenhög not far from Sankt Olof. In the end we will go north to  Stockholm by car to stay there. We will go further north to Flottskär mansion where there will be a marriage feast . We will stay maybe in Flottskär to have a gourmet dinner.

Aug14-31

-Christinehof-----SistaStaketmötet------Sista Söndagen-----Promenad i Tomelilla-----Boule-----Plommon------Klaus&Niklas-----VåtVin-----Sthlm-----Malva&Basses Bröllop----Kristina&Ola i Vårdsätra-----Bokcirkel-I-----Gourmet på Flottskär----Musik på Flottskär-----Promenad m.m.-
A

U

G

S

E

P

September

Vi kommer att stanna i vår lägenhet i Axelsberg den mesta delen av månaden. Det blir bokcirkel från första dagen. Besök hos Kerstins nya barnbarn kommer säkert. Torbjörn hälsar också  på hos sina barnbarn. Vi går på föredrag i Stockholm och vi går på bio precis som förut. Det blir en hel del promenader också men i slutet av månaden åker vi till Skåne för att sköta om huset och att besöka vännner runt ikring.

Sep01-14

Axelsberg----Bosse-----Bokcirkel II----Klas----Bio----Vinterviken----ostron----Fotografiska----TranåsLisa----Bokcirkel-III---Hagströmerbiblioteket----OveHagelin----Jubileum i Enköping-----Berit&Bo-----Teater-----BusterKeaton----Millesgården-----Lisa-----

click pic

September

We will stay in Stockholm most of this month. There will be a book club meeting on the first day. Visits to Kerstin's new granddaughters will happen. Toby will do the same visiting his grandchildren. We will listen to speeches in the city and we will go to the cinemas as bewfore. Walking promenades will be a part of our lives as usual, but in the end of thius month we will go to Skåne  to visit friends.

Sep15-31

Anna&Viktor-----Middag i Väsby-----Middag i City-----Buddism----Proms----Freja----Bio med Dune----Vårdsätrabesök-----Anders Garnow är död-----Bio-----Skrivarklubb----Klas-----Jenny----Torbjörn i SanktOlof----Kerstin i Sthlm-----Venngarn----Fölseflickor----Tyskland
S

E

P

O

C

T

Oktober

Torbjörn åkte till Kiel på en kort buss/båttur i Tyskland tillsammans med kusin Björn.  Kerstin åker från Stockholm till Sankt Olof där vi båda bor hela månaden ut. Vi kommer ha en ny Jitsimiddag med Sue&Tony i UK och vid mitten av månaden kommer vi vara med i ålagille tillsammans med Anki&Rune. Det blir fler promenader med våra vänner i trakten. Torbjörn tar ett kort returtåg till Stockholm för sin hälsoservice med läkare. Sen är det vinter.

Oct01-15

T:s Tyskresa----Hamburg----- Kiel-----K:s kortspel------Sankt Olof------ToKe i StOlof----Klaus-----Ulla&Calle------AndersB&Elaine----Liz&Dick----Bio med Klaus-----Kristianstad----Konst----Liz&Dick-----Lisa 75-----Brösarps Gästgiveri-----Trädgården-----Vardagar----Klaus-----Äpplen----Sue&Tony----Promenad----Ålagille-----

click pic

October

Toby went to Kiel in Germany with a bus/boat tour together with his cousin Björn. Kerstin w.ill go to Sankt Olof in the beginning of this month, and we will stay in Sankt Olof all month long. We will have a Jitsi dinner again with Sue&Tony in UK. In the half months day we will also have a traditional eel party together with Anki&Rune. There will be promenades we hope with our friends. Toby will take a short retour to Stockholm for a health service. Winter will soon start.

Oct16-31

Middag hos Liz&Díck----Granne Gustav G-----Promenad Kivik-----Röken-----Marknad i Tomelilla-----AndersG:s begravning-----Liz&Dick hos oss----Torbjörn i Sthlm-----Båda hemma i St Olof----Sue&Tony----Promenad i Löderup-----Kåseberga----Dop i Fagerhult
O

C

T

N

O

V

November

Vi är kvar i Sankt Olof i början av månaden. Det blir förstås en gåsamiddag innan vi drar oss upp per tåg till Axelsberg och stockholm. Det blir en stor 60-års födelsedag och det blir en middag hos oss själva med våra vänner. Det blir bokcirkelmöten och film-o-mat-träffar. Vi besöker också våra barn(-barn). Julen närmar sig och det kan bli en hel del arbete som följd av just julen. Vi hoppas på en kort resa till London om det blir möjligt. Sen får vi se

Nov01-13

Sankt Olof---Klaus hos oss-----Gåsamiddag hos Anki&Rune----Kusin Ingrid----Axelsberg----Väsby----Vilt-gryta----Allahelgondagen----Bolcirkel I hos oss---Gourmet hos Anita----JitsiGourmet med Sue&Tony-----Anders 60År-----Ulla&AndersG-----

click pic

November

We arestill in Sankt Olof in the beginning of this month. We will have a traditional goose dinner  before we will leave Sankt Olof to go to Stockholm by train. there will be a 60th birthday party soon. We will also have a dinner for our friends in the area. Book Clubs I-II are scheduled. Movie films will seen with friends. We will also visit our (grand-)children. Christmas cannot be forgotten which means a lot for us to do. We also hope it will be a chance for a short visit to London too.

Nov14-30

Lisbeth&AndersT-----Vacciner-----Musik i Kyrkan----Jazz----Bokcirkel-II---Jitsi---Pizza hos Anna---Vårberg----Söndag Hemma----
N

O

V

D

E

C

December

Decembermånaden är alltid hektisk med kyla och mörker dessutom. Julklappar och  julmat skall köpas. Vi började tidigt med en kort resa till våra vänner i England men vår vän Boris p.g.a. "omikron" hindrade oss  från att flyga dit. Vi kommer att höra mycket julsånger och vi kommer att besöka våra barn-och barnbarn. Vi lämnar Stockholm strax efter at julen är klar till Sankt Olof. Nyåret kommer att bli någonstans i Sankt Olof. Sern är det ett år igen.

I

Axelsberg----Fotvård----Hagströmer-----Snö----LillDavid spelar piano-----Lunch med Klas i Helenelund----Mysingkör----Förkylning---Soppmöte---Sue&Tony----Torbjörns Hosta----Ingen Kulturhus----Vi hostar båda---T har ingen Covid19----

click pic

December

The December month is always hectic with a cold and dark weather. Christmas gifts and food have to be bought as always. We began by flying across the sea to meet our best friends in England, but our friend Boris stopped us because of "omicron". Back home  here we will probably listin to christmas charols and we will visit our children and grandchildren. We are leaving Stockholm soon after christmas day to go to Sankt Olof.  Our new year will be there.

II

Lucia----Matinköp----Bio----Dan före...---Hostan fortsätter----Pro Musica----Pyssel----Julklapputdelning---Jitsi-Lunch---Julen i Väsby---Gröt med Pål----Teater----Robban Broberg----Sankt Olof----Klaus----SkåneTranås----Esbjörn----Nyår
D

E

C