Välkommen - Welcome-Bienvenue
Världen blir allt mer komplicerad kommer vi säkert tycka. Våra barn blir pensionärer och vi själva hoppas att resa runt .

2020-2024

The world will be more complicated we believe. Our children will be retireds and ourselves hope to travel still.
Världen ändrar sej och våra barnbarn blir snart vuxna. Våra resor fortsätter.
2015-2019
The world is changing. Our grand-children will become  adults we believe
Vårt franska hus är sålt men vårt hus i Sankt Olof blir vår huvudpunkt på sommaren.

2010-2014

We have sold our french house, but instead we stay longer in Sankt Olof instread, in the summer.
Kerstin blev pensionär också till slut. Vi har flyttat och vi har rest runt jorden.
2005-2009
Kerstin became a real pensioner eventually. We moved, we travelled around the globe.
Torbjörn blev pensionär och vi har ett nytt hus till. Titta själva

2000-2004

Toby is retired e.g. and we bought another house extra. Watch yourself.

 Torbjörn och Kerstin fann varandra och flyttade ihop. Vi köpte också hus i Frankrike.
1993-1999
Toby and Kerstin found each other and moved together into a new house. We bought a house in France too.
ToKes-Fotoalbum
Fotoalbumet handlar om oss, Kerstin&Torbjörn, från 2000 och framåt
Our Photo Album is about us. Kerstin and Toby, from 2000 and upwards
Which Year?

Toby-archive  1900-92
ToKe-News